CÁC QUY TẮC

Các quy tắc về bảo vệ môi trường tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được chia thành các nội dung về nguồn năng lượng, nguồn nước, hoạt động tái chế, và nỗ lực cải thiện tình hình giao thông.
 
Hoạt động tái chế
 
Giảm thiểu rác thải nhựa trong văn phòng: hạn chế sử dụng băng rôn, dụng cụ ăn uống bằng nhựa sử dụng 1 lần;
Tích cực tái chế rác thải bằng cách phân loại rác thải tại nguồn;
Khuyến khích sử dụng túi vải thay cho túi ni lông, bình giữ nhiệt thay cho chai nước nhựa dùng 1 lần hoặc ly nhựa dùng 1 lần;
Tiết kiệm giấy in, ưu tiên in bằng giấy 1 mặt cho các văn bản chỉ dùng để đọc, tham khảo; dùng giấy 1 mặt trong ghi chép cá nhân;
Hạn chế những văn phòng phẩm không cần thiết và ưu tiên sử dụng văn phòng phẩm bằng giấy thay cho cặp nhựa, bìa nhựa;
Ưu tiên đóng gói bằng vật liệu có thể tái chế được;
Tích cực triển khai các hoạt động tái chế với quy mô toàn trường, các chương trình đổi rác lấy cây xanh, v.v..
 
Các bài viết
 

Xem thêm…