Trong lĩnh vực Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã xây dựng quan hệ hợp tác với hàng trăm trường Đại học, Viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế thuộc hơn 20 quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ba Lan, Hàn Quốc…với trên 250 Biên bản ghi nhớ và Thỏa thuận hợp tác. Đến nay, Nhà trường đã tiếp nhận hàng trăm sinh viên quốc tế theo học đến từ các quốc gia như Đài Loan, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Ukraine, Phillipines, … và thực hiện nhiều chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên. Tính đến nay, Trường đã tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế thu hút được các nhà giáo dục, lãnh đạo, học giả từ nhiều trường đại học trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Ba Lan… tham gia. Mặc khác, Trường nhận được sự cố vấn của nhiều giáo sư hàng đầu từ các Trường, Học viện nổi tiếng và hiện đang giữ vai trò là giáo sư danh dự của Nhà trường. Ngoài ra, Nhà trường đã và đang tham gia hơn 10 dự án quốc tế từ các nguồn quỹ như Erasmus+, Hội đồng Anh… giúp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, tận dụng được các nguồn tài trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất.

Với vai trò là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tham vấn, hỗ trợ Ban Giám hiệu về mặt chính sách, chủ trương, đồng thời hỗ trợ và cùng tham gia với các đơn vị trong việc tăng cường công tác Hợp tác quốc tế, Phòng Hợp tác quốc tế phối hợp quản lý, tư vấn thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo, phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài và các hoạt động HTQT khác của Nhà trường.

Danh sách nhân sự:

STT TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 Lê Quang Khánh Trưởng phòng lqkhanh@ntt.edu.vn
2 Nguyễn Phương Thông Phó Trưởng phòng npthong@ntt.edu.vn
3 Nguyễn Vũ Lân Phó Trưởng phòng nvlan@ntt.edu.vn
4 Lương Thị Tiến Chuyên viên lttien@ntt.edu.vn
5 Nguyễn Hoài Luân Chuyên viên nhluan@ntt.edu.vn
6 Võ Huỳnh Như Hằng Chuyên viên vhnhang@ntt.edu.vn