Trong lĩnh vực Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã xây dựng và có quan hệ hợp tác với hợn 100 trường Đại học, Viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế thuộc hơn 20 quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ba Lan, Hàn Quốc..; ký kết được hơn 250 Biên bản ghi nhớ và Biên bản hợp tác. Từ giai đoạn 2015 – 2020, Nhà trường đã tiếp nhận hàng trăm sinh viên quốc tế theo học đến từ các quốc gia như Lào, Campuchia, Đài Loan, Hàn Quốc, Ukraine, Phillipines, … và thực hiện nhiều chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên. Tính đến nay, Trường đã tổ chức thành công hơn 50 hội thảo quốc tế thu hút được các nhà giáo dục, lãnh đạo, học giả từ nhiều trường đại học trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Đại Loan, Ba Lan. Mặc khác, Trường nhận được sự tham gia cố vấn của nhiều giáo sư hàng đầu từ các Trường, Học viện nổi tiếng và hiện đang giữ vai trò là giáo sư danh dự của Nhà trường. Ngoài ra, Nhà trường đã và đang tham gia hơn 10 dự án quốc tế từ các nguồn quỹ như Erasmus+, Hội đồng Anh,.. giúp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, tận dụng được các nguồn tài trợ trang thiết bị,cơ sở vật chất.

Phòng Hợp tác Quốc tế là đơn vị chịu trách nhiệm hỗ trợ Ban Giám hiệu trong các hoạt động liên kết đào tạo, tổ chức hội thảo quốc tế, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài tới làm việc tại trường. Đồng thời, phòng cũng hỗ trợ cho các đơn vị trực thuộc trường trong công tác tư vấn về việc liên kết với các đối tác nước ngoài, tổ chức hội thảo quốc tế.

Danh sách nhân sự:

STT TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 Lê Quang Khánh Trưởng phòng lqkhanh@ntt.edu.vn
2 Nguyễn Phương Thông Phó Trưởng phòng npthong@ntt.edu.vn
3 Nguyễn Vũ Lân Phó Trưởng phòng nvlan@ntt.edu.vn
4 Lương Thị Tiến Chuyên viên lttien@ntt.edu.vn
5 Nguyễn Hoài Luân Chuyên viên nhluan@ntt.edu.vn
6 Võ Huỳnh Như Hằng Chuyên viên vhnhang@ntt.edu.vn