Việc làm xanh – Chìa khóa của phát triển bền vững

NTTU – Theo tài liệu “Hướng dẫn chuyển đổi công bằng” của ILO, một phần quan trọng của việc chuyển đổi này là đầu tư vào việc làm xanh giúp phục hồi môi trường và đẩy lùi biến đổi khí hậu. Chúng được định nghĩa là việc làm bền vững đồng thời bảo vệ môi trường

Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là nơi có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới. Đô thị hóa, việc làm tăng trưởng với tốc độ chóng mặt đã cũng kéo theo nhu cầu về tài nguyên và dịch vụ ngày càng cao. Chính vì vậy Châu Á cũng là nơi có lượng khí thải nhà kính nhiều nhất thế giới. Đây là nguyên nhân tạo ra biến đổi khí hậu, dẫn đến những tác động xấu đối với môi trường và con người. Khu vực này cũng chính là nơi chịu nhiều ảnh hướng nặng nề từ thiên tai như hạn hán, lở đất, lũ lụt và bão. Biến đổi khí hậu làm tăng mức độ của thiên tai và khiến chúng xảy ra thường xuyên hơn. Kết quả là thiệt hại nặng nề về nhà cửa và nơi làm việc. Khí hậu nóng lên cũng ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, khiến người lao động không có việc làm và làm họ không có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình. Đây là một “kịch bản” không bền vững.

Châu Á là nơi có lượng khí thải nhà kính nhiều nhất thế giới

Nhằm đảm bảo cuộc sống trong một môi trường sạch và phát triển kinh tế bền vững, chúng ta cần phải biến thế giới trở nên xanh hơn nữa. Tài liệu “Hướng dẫn chuyển đổi công bằng” của ILO đề ra lộ trình biến nơi làm việc trở nên xanh hơn. Một phần quan trọng của việc chuyển đổi này là đầu tư vào việc làm xanh giúp phục hồi môi trường và đẩy lùi biến đổi khí hậu. Chúng được định nghĩa là việc làm bền vững đồng thời bảo vệ môi trường.

Việc làm xanh có nghĩa là việc làm mà người lao động có tiếng nói của mình, bình dẳng với thu nhập xứng đáng và điều kiện làm việc an toàn. ILO hỗ trợ việc làm ra việc làm xanh đem lại lợi ích cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, hạn chế khí thải nhà kính và giảm thiểu chất thải, ô nhiễm. Đây là một phần quan trọng trong việc phòng ngừa, đẩy lùi và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khi việc làm trở nên xanh hơn, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt hơn, bền vững hơn cho mọi người.

Nguồn: International Labour Organization

Tin tức khácXem thêm