Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đào tạo liên/xuyên ngành

NTTU – Bắt đầu từ năm 2021, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hướng tới phát triển nhiều chương trình đào tạo liên ngành, xuyên ngành và song ngành mang tính tiên phong, đón đầu xu thế, đáp ứng những vấn đề cấp thiết của xã hội.

Bắt đầu từ năm 2021, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hướng tới phát triển nhiều chương trình đào tạo liên ngành, xuyên ngành và song ngành mang tính tiên phong, đón đầu xu thế, đáp ứng những vấn đề cấp thiết của xã hội. Theo đó, chỉ trong thời gian 4 – 5 năm học sinh viên có thể lấy được cùng lúc hai bằng đại học hoặc một bằng đại học được tích hợp các kiến thức có tính liên ngành, liên lĩnh vực từ đó giúp sinh viên ra trường mở rộng cơ hội nghề nghiệp và phát triển tương lai.

05 chương trình đào tạo liên/ xuyên ngành gồm:

 • Du lịch số (Du lịch – Công nghệ thông tin)
 • Kinh tế số (Quản trị kinh doanh – Công nghệ thông tin)
 • Công nghệ tài chính (Tài chính ngân hàng – Công nghệ thông tin)
 • Tin sinh học (Công nghệ sinh học – Công nghệ thông tin)
 • Quản trị công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học – Quản trị kinh doanh)

02 chương trình song ngành gồm:

 • Vật lý y khoa – Kỹ thuật y sinh
 • Kỹ thuật hệ thống công nghiệp – Công nghệ kỹ thuật ô-tô

NGÀNH DU LỊCH SỐ (Du lịch – Công nghệ thông tin)

Mã ngành: 7480201 – 7810101

Ngành du lịch số là ngành ứng dụng các công nghệ số như: trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, chuỗi khối, công nghệ 3D, công nghệ thực tế ảo….. vào lĩnh vực du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng dịch vụ du lịch của khách hàng.

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo các chuyên viên có khả năng phân tích, thiết kế và phát triển các giải pháp công nghệ số cho hoạt động về: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Quản trị chế biến món ăn/ Kỹ thuật chế biến món ăn; Tổ chức và quản lý sự kiện; Truyền thông và marketing du lịch.
 • Sinh viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp như: kỹ năng đàm phán, giao tiếp, trình bày báo cáo và sử dụng tiếng Anh linh hoạt.

Điểm nổi bật của ngành

 • Sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng, chuyên sâu về lĩnh vực du lịch, công nghệ thông tin và kỹ năng ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực có liên quan.
 • Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế AUN-QA; môi trường học tập tích cực và trải nghiệm thực tiễn tại doanh nghiệp; Giảng viên là các chuyên gia lĩnh vực du lịch và công nghệ thông tin.
 • Sinh viên thực hành trực tiếp tại hệ thống nhà hàng, khách sạn đạt chuẩn 5 sao của Trường.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên quản lý và khai thác các sản phẩm du lịch; Chuyên viên thương mại số du lịch & khách sạn;
 • Chuyên viên phân tích, thiết kế hệ thống thông tin du lịch; Chuyên viên tiếp thị số cho ngành du lịch và khách sạn; Chuyên viên quản lý chuỗi cung ứng du lịch;
 • Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp; Kỹ sư phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm;
 • Kỹ sư quản trị hệ thống mạng và phần mềm;
 • Lập trình viên, quản trị hệ thống công nghệ thông tin; Chuyên viên khai phá dữ liệu và thực tế ảo trong du lịch; Chuyên viên an toàn và bảo mật du lịch số.

NGÀNH KINH TẾ SỐ (Quản trị kinh doanh – Công nghệ thông tin)

Mã ngành: 7480201 – 7340101

Ngành Kinh tế số là ngành ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động kinh tế như: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; sản xuất, phân phối, lưu thông hàng hóa, kinh doanh, thương mại, logistic, tài chính ngân hàng,. Đồng thời, các mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của nền kinh tế cũng dựa vào nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông dữ liệu.

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo kỹ sư có khả năng phân tích, tư vấn, thiết kế và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại.
 • Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế, công nghệ thông tin và kỹ năng ứng dụng công nghệ công nghệ số vào kinh tế.

Điểm nổi bật của ngành

 • Ngành ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: Trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, khai thác dữ liệu… vào các hoạt động kinh tế.
 • Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế AUN-QA; môi trường học tập tích cực và trải nghiệm thực tiễn tại doanh nghiệp.
 • Giảng viên là các chuyên gia trong lĩnh vực tích hợp công nghệ thông tin và kinh tế.

Cơ hội nghề nghiệp

Chuyên viên quản trị tác nghiệp thương mại số; Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp; Chuyên viên phân tích dữ liệu và thẩm định rủi ro; Chuyên viên viên tiếp thị số và quản trị kinh doanh số; Chuyên viên an toàn và bảo mật thương mại số;

Kỹ sư phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm; Kỹ sư quản trị hệ thống mạng và phần mềm;

Lập trình viên, quản trị hệ thống công nghệ thông tin

CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (Tài chính ngân hàng – Công nghệ thông tin)

Mã ngành: 7480201 – 7340201

Công nghệ tài chính là thuật ngữ dùng để mô tả việc sử dụng công nghệ trong các dịch vụ tài chính. Qua đó, ngành Công nghệ tài chính là ngành ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động cung cấp dịch vụ và sản phẩm như thanh toán không dùng tiền mặt, cho vay, kinh doanh, tư vấn, huy động vốn, tiền tệ ảo và dự kiến sẽ mở rộng hơn nữa trong những năm tới.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người học có khả năng áp dụng công nghệ vào lĩnh vực tài chính. Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng phân tích, tư vấn, thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính, cũng như trong các định chế tài chính.

Điểm nổi bật của ngành

 • Nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, giỏi cả về công nghệ thông tin lẫn chuyên môn nghiệp vụ tài chính và ngân hàng, được chú trọng.
 • Sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng, chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và kỹ năng ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực tài chính và ngân hàng.
 • Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế AUN-QA từ cả hai ngành Tài chính ngân hàng và ngành Công nghệ thông tin. Môi trường học tập tích cực với các phòng chức năng giúp sinh viên trải nghiệm thực tế: như phòng Ngân hàng mô phỏng, phòng thực hành máy tính hiện đại.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên công nghệ tài chính, phát triển công nghệ tài chính, phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính mới tại các công ty, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm.
 • Chuyên viên làm việc tại các công ty phát triển công nghệ, các công ty phát triển phần mềm, các công ty  cung ứng dịch vụ cho thị trường tài chính.
 • Có năng lực tham gia vào các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính.
 • Chuyên viên an toàn và bảo mật thương mại số; kỹ sư phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm….
 • Giảng viên và nghiên cứu viên tại các trường đại học, các viện nghiên cứu.

TIN SINH HỌC (Công nghệ Sinh học – Công nghệ Thông tin)

Mã ngành: 7480201 – 7420201

Tin Sinh học (Bioinformatics) là một ngành khoa học sử dụng các công nghệ của các ngành toán học ứng dụng, công nghệ thông tin, thống kê, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề sinh học. Trọng tâm của ngành tin sinh học là nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực sinh học phân tử và di truyền.

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo kỹ sư có kiến thức nền tảng vững chắc về sinh học và công nghệ thông tin.
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào sinh học; Có năng lực phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm tin sinh học, năng lực quản lý và khai thác dữ liệu lớn trong sinh học và y học.
 • Có khả năng khám phá quá trình sinh học hoặc đưa ra các dự đoán mới về bệnh tật, năng suất cây trồng mới và phương pháp điều trị.

Điểm nổi bật của ngành

 • Sinh viên thực hành tại phòng thí nghiệm hiện đại với công nghệ mới.
 • Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế AUN-QA.
 • Môi trường học tập tích cực và trải nghiệm thực tiễn tại các cơ sở y tế và doanh nghiệp.
 • Giảng viên là các chuyên gia lĩnh vực sinh học và công nghệ thông tin.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên quản lý và khai thác dữ liệu sinh học; Chuyên viên phát triển phần mềm tin sinh học; Lập trình viên quản trị cơ sở dữ liệu sinh học;
 • Lập trình viên, quản trị hệ thống công nghệ thông tin; Kỹ sư điều hành sản xuất dược phẩm, thực phẩm;
 • Kỹ sư phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm; Kỹ sư quản trị hệ thống công nghệ thông tin;
 • Kỹ sư tin sinh học chế biến nông sản, thực phẩm, thủy sản.

QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC (Quản trị kinh doanh – Công nghệ sinh học)

 Mã ngành: 7420201 – 7340101

Ngành Quản trị công nghệ sinh học là sự kết hợp giữa hai ngành Công nghệ sinh học và Quản trị kinh doanh để giải quyết các vấn đề về kinh doanh và phát triển các nghiên cứu nhằm tạo ra sản phẩm Công nghệ sinh học ứng dụng vào đời sống.

Mục tiêu đào tạo

Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ sinh học và Quản trị kinh doanh để làm việc trong lĩnh vực quản trị, thương mại, kinh tế tại các doanh nghiệp Công nghệ sinh học trong nước và quốc tế.

Điểm nổi bật của ngành

 • Chương trình đào tạo kết hợp giữa ngành Quản trị kinh doanh đạt chuẩn quốc tế AUN-QA và ngành Công nghệ sinh học.
 • Môi trường học tập tích cực và trải nghiệm thực tiễn tại doanh nghiệp.
 • Giảng viên là các chuyên gia trong lĩnh vực tích hợp Công nghệ sinh học và Quản trị kinh doanh.
 • Lấy được đồng thời hai văn bằng: Cử nhân Quản trị kinh doanh và Kỹ sư công nghệ sinh học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên hoặc cấp quản lí tại các Viện/Trung tâm hoạt động nghiên cứu về Công nghệ sinh học và các lĩnh vực khác như: Dược phẩm, Công nghệ thực phẩm, Quản lý môi trường, Nông nghiệp, Hóa chất thiết bị.
 • Tham gia giảng dạy và đào tạo tại các cơ sở đào tạo Công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan.
 • Nhân viên kinh doanh/phát triển thị trường tại các công ty sản xuất kinh doanh các sản phẩm sinh học.
 • Khởi nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan.
 • Có thể tiếp tục theo học các bậc đào tạo cao hơn trong cùng chuyên ngành hoặc chuyên ngành liên quan để nâng cao kiến thức và vị trí công tác.

 VẬT LÝ Y KHOA – KỸ THUẬT Y SINH

Mã ngành: 7520212 – 7520403 

Chương trình đào tạo song ngành Vật lý y khoa – Kỹ thuật y sinh giúp trang bị đầy đủ kiến thức chuyên sâu trong cả hai lĩnh vực xạ trị, y học hạt nhân và chẩn đoán hình ảnh vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sở hữu kiến thức, kỹ năng thái độ của cả hai ngành Vật lý y khoa và Kỹ thuật y sinh trong thời gian ngắn nhất.
 • Nâng cao kiến thức chuyên môn về điện tử; hệ thống các thiết bị y tế; các kỹ thuật công nghệ trong y tế; vấn đề an toàn khai thác sử dụng trang thiết bị y tế.

Điểm nổi bật của ngành

 • Chương trình Vật lý y khoa của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là chương trình đầu tiên của cả nước được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo.
 • Chương trình đào tạo, giảng viên và phòng thí nghiệm chuyên ngành đều được phát triển ở cấp độ chuẩn Quốc tế, do Cơ quan Năng lượng Quốc tế hỗ trợ.
 • Chương trình Kỹ thuật y sinh được định hướng theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng về trang thiết bị y tế.

Cơ hội nghề nghiệp

 •  Công tác tại khoa xạ trị, chẩn đoán hình ảnh, y học hạt nhân hoặc tại vị trí Chuyên viên kỹ thuật đảm bảo về thiết bị y tế.
 • Làm việc tại các công ty nghiên cứu và phát triển, phân phối trang thiết bị y tế cho các công ty, doanh nghiệp.
 • Chuyên gia ứng dụng làm việc cho đại diện các hãng thiết bị y tế nước ngoài tại Việt Nam.
 • Khởi nghiệp với công ty hoạt động trong lĩnh vực trang thiết bị y tế.

KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP – CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô-TÔ

Mã ngành: 7520118 – 7510205

Theo học chương trình song ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô giúp mở rộng cơ hội việc làm cho người học. Một kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp trong lĩnh vực ô tô có khả năng áp dụng kỹ thuật – công nghệ và quản lý vào hệ thống sản xuất giúp tăng năng suất lao động, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo ra kỹ sư có năng lực phân tích, thiết kế, phát triển, cải tiến và đánh giá các hệ thống sản xuất, hệ thống cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực ô tô, đòi hỏi tính tích hợp giữa con người, tài chính, tri thức, thông tin, máy móc thiết bị, năng lượng và vật liệu…tại các nhà máy sản xuất, lắp ráp, các cơ sở bảo dưỡng, bảo trì ô tô, v.v…

Điểm nổi bật của ngành

 • Chương trình đào tạo được chuẩn hóa theo bộ tiêu chuẩn của các trường đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới. Chú trọng thực hành, cung cấp cho sinh viên những trải nghiệm nghề nghiệp thực tế ngay tại trường.
 • Sinh viên được trang bị các kỹ năng mềm khác gồm: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tư duy phân tích và thiết kế thông qua các dự án và bài tập nhóm.
 • Sau thời gian 2 năm, sinh viên có thể đảm nhận vị trí giám sát sản xuất, giám sát chất lượng…

Cơ hội nghề nghiệp

 • Làm việc tại các bộ phận kỹ thuật, thiết kế hay bảo trì trong các nhà máy, khu công nghiệp liên quan đến lĩnh vực sản xuất, chế tạo ô tô, các cơ sở bảo trì, bảo dưỡng ô tô.
 • Chuyên viên chất lượng: kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm soát hoạt động để đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo ô tô, phụ tùng ô tô, và tại các cơ sở bảo trì, bảo dưỡng.
 • Kỹ sư năng suất: phân tích hoạt động để nâng cao năng suất trong chuỗi giá trị ngành ô tô.
 • Quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất và quản lý doanh nghiệp. Khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, tư vấn cải tiến sản xuất, tư vấn chuyển giao phần mềm MRP, ERP, v.v…trong các lĩnh vực liên quan đến ô tô.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 

 

Tin tức khácXem thêm