Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 11 thành viên gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 8 Ủy viên. Cụ thể như sau:

 1. Bà Nguyễn Mai Lan – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
 2. Ông Trần Văn Ái – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
 3. Ông Nguyễn Văn Lượng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
 4. Ông. Nguyễn Văn Thanh – Ủy viên Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
 5. Ông Nguyễn Kim Quỳ – Ủy viên Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
 6. Bà Nguyễn Lan Phương – Ủy viên Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
 7. Bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh – Ủy viên Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
 8. Bà Trần Ái Cầm – Ủy viên Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
 9. Ông Hoàng Hữu Dũng – Ủy viên Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
 10. Ông Nguyễn Mai Sơn – Ủy viên Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
 11. Cô Nguyễn Mai Anh –  Ủy viên Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Hội đồng trường giữ vai trò quan trọng và có quyền quyết định trong Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Đại học Nguyễn Tất Thành; Ban hành các văn bản cốt lõi của Trường phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và quy định của pháp luật có liên quan; Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động; tổ chức, cơ cấu lao động; Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Trường; chính sách học phí, hỗ trợ người học…