Hội thảo khoa học Quốc gia “Đào tạo và nghiên cứu du lịch trong kỷ nguyên mới”

Hội thảo khoa học Quốc gia “Đào tạo và nghiên cứu du lịch trong kỷ nguyên mới”

Thời gian: ngày 14/6/2023

Địa điểm: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành – 300A Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. HCM

Nội dung:

  • Ứng dụng chuyển đổi số trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao;
  • Đào tạo và nghiên cứu du lịch trong bối cảnh đổi mới và sáng tạo phục vụ phát triền;
  • Du lịch toàn diện và bền vững;
  • Đào tạo gắn với xu hướng phát triển của các vị trí nghề nghiệp mới trong ngành du lịch;
  • Những khía cạnh khác của đào tạo và nghiên cứu du lịch.

Thành phần tham dự: 

  • Các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo khối ngành du lịch;
  • Các nhà khoa học nghiên cứu về các lĩnh vực: văn hóa, du lịch, khách sạn, nhà hàng quan hệ công chúng, truyền thông và các hoạt động quản lí đào tạo, giảng dạy;
  • Đại biểu các trường đại học, cao đẳng có đào tạo các ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng, quan hệ công chúng, truyền thông…
  • Đại biểu cơ quan quản lí về văn hóa, du lịch; các doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng, truyền thông và quan hệ công chúng.
  • Các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có quan tâm.

Tin tức khácXem thêm