CÁC QUY TẮC

Các quy tắc về bảo vệ môi trường tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được chia thành các nội dung về nguồn năng lượng, nguồn nước, hoạt động tái chế, và nỗ lực cải thiện tình hình giao thông.
 
Nỗ lực cải thiện tình hình giao thông
 
Khuyến khích cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, xe đạp;
Khuyến khích mọi người sử dụng phương tiện giao thông bằng điện thay cho bằng xăng hoặc dầu;
Đối với các cơ sở nằm tại trung tâm thành phố, khuyến khích sinh viên thực hiện theo hướng dẫn giao thông của nhân viên bảo vệ để giảm thiểu tình trạng kẹt xe vào giờ tan trường;
Nhà trường làm việc với địa phương để xây dựng thêm những trạm xe buýt gần các cơ sở của nhà trường, nhằm khuyến khích sinh viên và nhân viên sử dụng phương tiện công cộng.
 

Các bài viết

Xem thêm…