3 CTĐT đạt chuẩn kiểm định của Bộ GD&ĐT

NTTU – Đến nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã có 3 chương trình đào tạo được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn theo thông tư 04 gồm: Quản trị Khách sạn, Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, Dược học

Trong năm 2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh đã ký quyết định công nhận 2 chương trình đào tạo của ĐH Nguyễn Tất Thành là Ngành Quản trị Khách sạn và ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành. Theo đó tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu của ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử là 88% của ngành Ngành Quản trị Khách sạn là 96%.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng 2 ngành Quản trị Khách sạn và Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử

Ngành Quản trị Khách sạn và ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử là hai chương trình đào tạo đầu tiên của ĐH Nguyễn Tất Thành tiến hành tham gia kiểm định chất lượng chương trình đào tạo bậc đại học theo Thông tư 04. Sau quá trình làm việc nghiêm túc, công tâm trong việc xem xét hồ sơ, minh chứng, tiến hành phỏng vấn lãnh đạo khoa, trưởng chương trình, Hội đồng khoa học khoa, đội ngũ giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, đội ngũ hỗ trợ gồm các phòng, ban, khoa, trung tâm trong Nhà trường; khảo sát cơ sở vật thì 2 ngành trên đã đủ điều kiện để đạt chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng 2 ngành Quản trị Khách sạn và Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử

Ngoài ra, trong năm 2020, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia TP.HCM đã công nhận chương trình đào tạo ngành Dược học của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT, công bố ngày 15/04/2020. Theo kết luận của đoàn đánh giá, 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí hoàn toàn đáp ứng theo chuẩn kiểm định của thông tư 04. Cụ thể, kết quả kiểm định đạt 92%. Với kết quả này, ĐH Nguyễn Tất Thành là trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại TP.HCM đạt chuẩn kiểm định ngành Dược học theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT. Đây là kết quả đáng ghi nhận cho sự nỗ lực của ĐH Nguyễn Tất Thành nói chung và của các ngành đào tạo của Nhà trường nói riêng trong việc nghiêm túc thực hiện công tác Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng ngành Dược học

Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng ngành Dược học

Cùng với việc khẳng định chất lượng chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn trong nước và khu vực, ĐH Nguyễn Tất Thành còn chú trong công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường. Năm 2019, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là đơn vị giáo dục đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn 4 sao của tổ chức QS (Anh Quốc), ngoài ra Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã từ ngoài top 10 vươn lên vị trí thứ 5 toàn quốc về công trình nghiên cứu khoa học công bố quốc tế do tạp chí Institute for Scientific Information (ISI) công bố trong 7 tháng đầu năm 2019. Đến năm 2020, Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng đại học Việt Nam và khu vực – UPM chứng nhận đạt chuẩn 4 sao, đạt Top 20 về các chỉ số nghiên cứu khoa học tại bảng xếp hạng đại học của Việt Nam UPM và là đại học ngoài công lập duy nhất của khu vực phía Nam ghi danh tại bảng xếp hạng thế giới URAP.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn 4 sao của tổ chức QS (Anh Quốc)

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn 4 sao của UPM

Trong thời gian tới, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ tiếp tục kiểm định các chương trình đào tạo trong Nhà trường theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Với sự thành công của ngành Dược học và các ngành đào tạo khác trong Nhà trường sẽ là động lực cho các khoa khác có thể học hỏi, rút kinh nghiệm, chuẩn bị một cách tốt nhất để tiến hành đánh giá ngoài trong tương lai.

Hồng Quang – Duy Anh

Tin tức khácXem thêm