VLOG VÒNG QUANH NTTU_KHÁM PHÁ NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ KHÁCH SẠN

Khám phá Ngành Quản trị Nhà hàng và Khách sạn thuộc Khoa Du lịch & Việt Nam học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành