VLOG VÒNG QUANH NTTU_KHÁM PHÁ NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Khám phá ngành Công nghệ sinh học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành.