TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH ĐÓN NHẬN CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ XẾP HẠNG, GẮN SAO

NTTU – Ngày 28/7/2022, tại hội trường 801, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành diễn ra Lễ công bố và đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục theo Thông tư 12/2017, Thông tư 04/2016 Bộ GD&ĐT, giấy chứng đạt chuẩn AUN- QA 4 chương trình đào tạo, chứng nhận QS Stars 4 sao và UPM 5 sao.