TỈ TÊ CÙNG NTTUERS I TẬP 2: TUỔI TRẺ CỦA CHÚNG MÌNH CÓ SỰ ĐOÀN KẾT, KỶ LUẬT VÀ NHIỆT HUYẾT

Tỉ tê cùng NTTUers l Tập 2: “Tuổi trẻ của chúng mình có sự Đoàn kết, Kỷ luật và Nhiệt huyết” – CLB Bóng rổ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành