TỈ TÊ CÙNG NTTUERS I TẬP 3: NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ THẾ GIỚI THÔNG QUA QUẦY BAR

Tỉ tê cùng NTTUers I Tập 3: Những câu chuyện về thế giới thông qua quầy Bar – Bạn Hồ Châu Kiệt, cựu sinh viên ngành Quản trị Khách sạn