TỈ TÊ CÙNG NTTUERS I TẬP 4: NÂNG CAO KHẢ NĂNG SÁNG TẠO THÔNG QUA NHỮNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

Tỉ tê cùng NTTUers I Tập 4: Nâng cao khả năng sáng tạo thông qua những trải nghiệm thực tế – Bạn Hoàng Thúy, sinh viên ngành Thiết kế đồ họa