Hành trình phát triển văn hóa chất lượng tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Với quan điểm “Chất lượng là hành trình”, hãy cùng nhìn lại chặng hành trình phát triển văn hóa chất lượng tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong quá trình hình thành và phát triển.