LỄ KHAI GIẢNG & GALA CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K22

Những khoảnh khắc ấn tượng trong Lễ Khai giảng & Gala chào đón Tân sinh viên K22