Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2024

NTTU – Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2024 các ngành: Dược học, Điều dưỡng và Ngôn ngữ Anh

I. Các ngành tuyển sinh:

1. Khối ngành sức khỏe:

Đối tượng tuyển sinh: Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, cao đẳng nghề, đại học có nhu cầu liên thông trình độ đại học cùng ngành.

2. Khối ngành khác:

Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp trình độ đại học các ngành khác có nhu cầu học tiếp trình độ đại học các ngành nêu tại mục này

II. Đối tượng và hình thức tuyển sinh

1. Đối tượng tuyển sinh liên thông

  • Người đã tốt nghiệp trình độ đại học có nhu cầu học tiếp trình độ đại học các ngành nêu tại mục 1.2.
  • Đối với các ngành thuộc Khối ngành sức khỏe nêu tại mục 1.1, người đăng ký dự tuyền phải có băng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đăng hoặc đại học trở lên thuộc khối ngành sức khỏe, trong đó người có bằng trung cấp Dược hoặc cao đẳng Dược đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học ngành Dược học.
  • Người dự tuyển phải đám bảo các điều kiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có một trong các văn băng dưới đây:
  • Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phồ thông (THPT); người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đắng trơ lên.
  • Bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp do các cơ sở dào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Hình thức tuyển sinh liên thông: Phương thức xét tuyển được thực hiện cho tất cả các ngành đào tạo

  • Xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung học tập toàn khóa (theo điểm hệ 10) của người dự tuyển đã tốt nghiệp ở trình độ đại học hoặc cao đẳng hoặc trung cấp; và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) được tính bằng mức 1/3 theo quy định hiện hành.
  • Trường hợp điểm trung bình chung học tập toàn khóa học khác điểm hệ 10 thì sẽ được quy đổi sang điểm hệ 10 để xét tuyển trên cơ sở quy đổi điểm tương đương và theo xếp loại tốt nghiệp của người dự tuyển.
  • Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đổi với các ngành thuộc khối ngành sức khỏe tại mục 1.1, người dự tuyển phải đảm bảo:
  • Xét tuyển vào ngành Dược học phải đạt một trong các tiêu chí sau: học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi hoặc có học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học đạt loại giỏi; hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đăng, hoặc trình độ đại học đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;
  • Xét tuyển vào ngành Điều dưỡng phải đạt một trong các tiêu chí sau: học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên, hoặc tốt nghiệp THPT loại khá, hoặc có học lực lớp 12 đạt loại trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học dạt loại khá trở lên.

III. Hình thức đào tạo liên thông

  • Hình thức đào tạo liên thông tại Trường là hình thức chính quy. Người học chương trình liên thông trình độ đại học chính quy được học theo tín chi, có thể theo học cùng với sinh viên đại học chính quy.
  • Chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy đang áp dụng tại Trường.
  • Người học chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy được Trường xem xét công nhận và miễn trừ khối lượng kiến thức, kỹ năng đã hoàn thành theo quy định ban hành kèm Quyết định số 139/QĐ-NTT ngày 04/02/2021 của Hiệu trưởng Trường (dành cho đối tượng liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học) và quy định ban hành kèm Quyết định số 411/QĐ-NTT ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng Trường (dành cho đối tượng liên thông đã tốt nghiệp đại học liên thông trình độ đại học tại Trường).
  • Việc tổ chức đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành về đào tạo trình độ đại học của Trường.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, lệ phí

1. Người dự tuyển nộp 2 bộ hồ sơ, toàn bộ hồ sơ là bản sao có công chứng

  • Phiếu đăng ký dự tuyển (Biễu mẫu đăng ký)
  • 01 giấy khai sinh
  • 01 bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trình độ Đại học/Cao đẳng/Trung cấp
  • Bảng điểm toàn khóa ở trình độ Đại học/Cao đẳng/Trung cấp
  • 01 bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
  • 01 bản sao Học bạ Trung học phổ thông
  • 01 CMND/CCCD
  • 02 ảnh 4×6 (mặc áo sơ mi, phông nền trắng, thời gian chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm hiện tại)
  • 01 giấy xác nhận thâm niên công tác đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Dược học hoặc Điều dưỡng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

2. Hình thức nộp hồ sơ:

Cá nhân dự tuyển nộp trực tiếp tại Phòng Liên kết đào tạo Trường ĐH Nguyễn Tất Thành – Số 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

  • Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/01 thí sinh (tất cả các ngành)

Lưu ý: Thí sinh phải giữ lại biên lai đóng tiền lệ phí để kiểm tra

V. Thời gian xét tuyển, công bố kết quả và nhập học

STT Nội dung Thời gian
Đợt 1/2024 Đợt 2/2024
1 Thời gian đăng ký xét tuyển Từ ngày ra thông báo đến ngày 30/8/2024 Từ 01/9/2024 đến ngành 22/11/2024
2 Thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến) Từ ngày 09/9/2024 đến ngày 20/9/2024 Từ ngày 26/11/2024 đến ngày 13/12/2024
3 Bắt đầu vào học dự kiến Tháng 10/2024 Tháng 12/2024

VI. Thông tin liên hệ

Thời gian: Từ 7h30 đến 16h30 (từ thứ 2 đến thứ 6)

Địa điểm: Phòng Liên kết đào tạo Trường ĐH Nguyễn Tất Thành – Số 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

Điện thoại: 1900.2039 (ext 336) – Hotline: 0986.155.044 (cô Nguyên) – 0974.926.690 (Thầy Đức).

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Tin tức khácXem thêm