Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh 3 ngành mới trình độ tiến sĩ

NTTU – Viện đào tạo Sau đại học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo tuyển sinh 3 ngành mới trình độ Tiến sĩ gồm: Quản trị kinh doanh, Du lịch và Tài chính ngân hàng. Trong đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là đơn vị đầu tiên tại khu vực phía Nam đào tạo ngành Du lịch trình độ Tiến sĩ

1. Chỉ tiêu và hình thức tuyển sinh

   • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.
   • Chi tiêu tuyển sinh:
TT Ngành tuyển sinh Mã số Chỉ tiêu dự kiến 2023
1 Công nghệ thông tin 9480201 18
2 Quản trị kinh doanh 9340101 25
3 Tài chính ngân hàng 9340201 25
4 Du lịch 9810101 25

2. Yêu cầu chung đối với người dự tuyển:

  • Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành phù hợp với ngành đăng kí dự tuyển, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ;
  • Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;
  • Có Phiếu đăng kí dự xét tuyển nghiên cứu sinh, một dự thảo/bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn Nhà trường; dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.
  • Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ GD&ĐT.
  • Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng kí theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do Hiệu trưởng quyết định, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

3. Hình thức và thời gian đào tạo

  • Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm (36 tháng) tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm (48 tháng) tập trung liên tục.
  • Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức chính quy; nghiên cứu sinh phải dành đủ thời học tập, nghiên cứu tại Nhà trường theo kế hoạch đã được phê duyệt; trong đó khi đăng kí đủ 30 tín chỉ trong một năm học được xác định là tập trung toàn thời gian.

4. Chính sách miễn giảm học phí

TT Đối tượng Mức giảm
1. CB-GV-NV cơ hữu tại NTTU 30% học phí toàn khóa
2. Cựu HVSV của NTTU;

Vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của CB-GV-NV trường NTTU

20% học phí toàn khóa
3. Các đối tượng còn lại 10% học phí toàn khóa

5. Hồ sơ đăng kí dự tuyển

  1. Đơn đăng ký dự tuyển (Mẫu đơn dự tuyển);
  2. Lý lịch khoa học của người dự tuyển (Mẫu Lý lịch khoa học, có xác nhận của cơ quan/địa phương, có đóng dấu giáp lai ảnh);
  3. Xác nhận công tác (Mẫu xác nhận thâm niên công tác);
  4. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học (nếu học từ ĐH);
  5. Bản sao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, bản sao bảng điểm Thạc sĩ;
  6. Bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;
  7. Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);
  8. 05 bản bài luận về hướng nghiên cứu (theo mẫu);
  9. Bản sao các công trình nghiên cứu khoa học của người dự tuyển;
  10. Kế hoạch học tập toàn khóa, có sự đồng ý của người hướng dẫn (Mẫu kế hoạch học tập toàn khóa);
  11. Lý lịch khoa học của người hướng dẫn;
  12. Bản sao các công trình nghiên cứu khoa học của người hướng dẫn;
  13. 02 thư giới thiệu của nhà khoa học cùng ngành (Mẫu thư giới thiệu);
  14. Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có);
  15. 02 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

6. Kế hoạch tuyển sinh

Nội dung Mốc thời gian
Thời gian nhận hồ sơ Đến 30/08/2023
Tổ chức đánh giá bài luận 17/09/2023
Thời gian công bố kết quả 24/09/2023
Thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến) 25/09/2023 – 10/10/2023
Thời gian học chính thức (dự kiến) 30/10/2023

7. Đánh giá hồ sơ dự tuyển, bao gồm các nội dung:

  1. Văn bằng và kết quả đào tạo: Đánh giá văn bằng và kết quả học tập của người dự tuyển tại các bậc đại học và thạc sĩ.
  2. Bài báo hoặc báo cáo khoa học: Được đánh giá dựa trên mức độ uy tín của tạp chí hoặc hội nghị, hội thảo khoa học, sự phù hợp với hướng nghiên cứu và ngành đăng ký dự tuyển của người dự tuyển, chất lượng bài viết…
  3. Trình độ ngoại ngữ.
  4. Ý kiến đánh giá, nhận xét và ủng hộ người dự tuyển trong thư giới thiệu: Dựa trên uy tín của người giới thiệu; nội dung giới thiệu (nhận xét sâu sắc hoặc sơ sài, thể hiện mức độ quan tâm của người giới thiệu đối với người dự tuyển)

8. Đánh giá đề cương nghiên cứu:

Chất lượng đề cương nghiên cứu: Được đánh giá dựa trên sự thuyết phục trong cách thức người dự tuyển đặt vấn đề nghiên cứu; mức độ sâu sắc và bao quát của phần tổng quan các lý thuyết và nghiên cứu có liên quan; tính khoa học của các phần mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu (rõ ràng), phương pháp nghiên cứu dự kiến (phù hợp), kế hoạch nghiên cứu (khả thi); sự trình bày chặt chẽ, logic và thuyết phục ở các nội dung khác…

Người dự tuyển trình bày về đề cương nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Tin tức khácXem thêm