Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xếp vị trí thứ 6 năm 2023 trong BXH các trường ĐH Việt Nam về thành tựu học thuật URAP – tăng hạng so với năm 2022

NTTU – Theo thống kê của Tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật (University Ranking by Academic Performance: URAP) công bố các trường đại học Việt Nam được xếp hạng trong bảng xếp hạng URAP mới đây, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xuất sắc đứng vị trí thứ 6, tăng một bậc so với tháng 7/2022

Tại Việt Nam, có 18 trường đại học có mặt trong bảng xếp hạng này, trong đó Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đứng vị trí thứ 6, tăng một bậc so với công bố hồi tháng 7/2022. Ở bảng xếp hạng thế giới, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tăng 235 bậc và đứng vị trí thứ 1291 trên tổng số 3000 trường đại học trên toàn thế giới.

Theo số liệu mà URAP công bố, các chỉ số về bài báo (Article), trích dẫn (Citation) và chỉ số Tổng tác động trích dẫn (Citation Impact Total) đều đạt điểm số cao lần lượt là 31.31 – 56.55 – 49.5 điểm.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đứng thứ 6 trong tổng số 18 trường đại học có mặt trong bảng xếp hạng thế giới URAP 2023

Tính đến tháng 8/2023, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có trên 3200 công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI/SCOPUS và trên 1100 công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước. Đặc biệt, Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam (Vietnam Journal of Computer Science – VJCS) của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã chính thức được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu SCOPUS. Mới đây nhất, tạp chí VJCS của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được SCImago xếp vào nhóm những tạp chí khoa học uy tín (nhóm Q3) về lĩnh vực khoa học máy tính.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã không ngừng nâng cao và đa dạng hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ

Trong những năm qua, trường ĐH Nguyễn Tất Thành không tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Bắt đầu từ công tác hỗ trợ, khuyến khích giảng viên, sinh viên các khoa, viện, trung tâm tham gia nghiên cứu khoa học, chú trọng triển khai nghiên cứu áp dụng, các đề tài nghiên cứu từ cấp Trường đến cấp Nhà nước và các chương trình nghiên cứu. Đồng thời, Nhà trường liên kết với các Sở Khoa học và Công nghệ một số tỉnh thành, các doanh nghiệp để thực hiện nghiên cứu theo đơn đặt hàng, chuyển giao công nghệ, góp phần lưu giữ và làm phong phú nguồn lực khoa học công nghệ của từng địa phương.

University Ranking by Academic Performance (URAP) là bảng xếp hạng đại học được phát triển bởi viện Tin học của Middle East Technical University. Việc đo lường khoa học của URAP dựa trên dữ liệu thu được từ Viện Thông tin Khoa học qua Web of Science và inCites. URAP sử dụng dữ liệu về thành tựu học thuật của tất cả các đại học do Web of Sciences thống kê để thực hiện xếp hạng. Các tiêu chí về số lượng, chất lượng công trình khoa học, chỉ số trích dẫn và ảnh hưởng khoa học… đều chiếm trọng số lớn nhất trong quá trình đo lường. Hệ thống này không dùng số liệu do các đại học tự cung cấp, cũng không dựa trên kết quả bầu chọn của chuyên gia. Những điều này làm cho kết quả xếp hạng trở nên tuyệt đối khách quan xét trên phương diện học thuật.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Tin tức khácXem thêm