Trường ĐH Nguyễn Tất Thành giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Webometrics

NTTU – Vừa qua, Webometrics đã công bố bảng xếp hạng lần thứ 2 năm 2023. Theo kết quả trên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xuất sắc giữ vững vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng tại Việt Nam

Theo kết quả công bố lần 2, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vẫn giữ vững vị trí thứ 4 trong tổng số 186 trường đại học tại Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng này. Trong các tiêu chí được đánh giá của bảng xếp hạng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được đánh giá với 3 tiêu chí đánh gồm: Mức độ Ảnh hưởng là 1.336; Mức độ Minh bạch là 2.994; Mức độ Xuất sắc là: 1.359.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng Webometrics công bố lần 2 năm 2023

Để có được kết quả trên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã triển khai đồng bộ, tích cực nhiều giải pháp như: Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông; Kết nối đồng bộ các website của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành với các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc, các đối tác trong nước và quốc tế; Gia tăng công bố khoa học quốc tế. Bên cạnh đó, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ phát triển bền vững và ổn định, nâng cao chất lượng bằng thực lực nội tại bằng các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, đầu tư cho cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm và thiết bị hiện đại….

Webometrics là bảng xếp hạng tự động được cập nhật, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (visibility), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học. Mỗi năm 2 lần vào đầu năm và giữa năm, Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng cho các trường đại học trên khắp thế giới dựa trên các chỉ số về website và khoa học của nhà trường…

Ba tiêu chí hiện tại của Webometrics cho xếp hạng:

    • Mức độ Ảnh hưởng hay Hiện hữu (Impact or Visibility) (50%): Số lượng backlink từ các website khác trở về website của trường, thể hiện độ ảnh hưởng của nội dung web của cơ sở giáo dục. Dữ liệu được lấy từ Ahref và Majestic.
    • Mức độ Mở hay Minh bạch (Openness or Transparency) (10%): Số lượng trích dẫn các công trình khoa học trên nguồn dữ liệu Google Scholar. Chỉ số này ghi nhận mức độ lan tỏa về học thuật của trường đại học.
    • Mức độ Xuất sắc (Excellence) (40%): Số lượng bài báo do đội ngũ các giảng viên, nhà khoa học của trường đăng trên các tạp chí khoa học được trích dẫn nhiều nhất trong Top 10% thuộc danh mục Scopus.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Tin tức khácXem thêm