Phối cảnh Trung tâm đào tạo công nghệ cao Đại học Nguyễn Tất Thành

Trung tâm đào tạo Công nghệ cao Đại học Nguyễn Tất Thành có tổng kinh phí đầu tư hơn 500 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất 1,5 ha. Dự án sẽ bao gồm 4 tòa nhà chính phục vụ cho các hoạt động đào tạo bao gồm các giảng đường lớn, lớp học, phòng thí nghiệm, thư viện, căn-tin, khu thể dục thể thao có khả năng đáp ứng quy mô đào tạo trên 3.000 sinh viên mỗi năm.

Đây sẽ là trung tâm đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao và các lĩnh vực liên quan, đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao, các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, các vùng kinh tế trọng điểm quốc gia và cả nước. Trung tâm này sẽ là nơi bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên để đáp ứng yêu cầu công tác tại các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ cao; Đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu công tác tại các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao.