Triển khai về việc thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên NTTU

NTTU – Ngày 21 tháng 12 năm 2017 Ban Giám hiệu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU) đã ký ban hành Quyết định số 635/QĐ-NTT về Đề án “Quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên trong giai đoạn 2016 – 2021” để ban hành và triển khai áp dụng cho sinh viên toàn trường.

Mục tiêu của Đề án là tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Sau nhiều năm thực hiện, nhà trường đã đào tạo được những thế hệ sinh viên không chỉ có trí, có tài mà còn có lối ứng xử văn hóa, có đạo đức tốt đẹp. Tiếp nối truyền thống ấy, trong không khí hân hoan của năm học mới 2019-2020 nhà trường tiếp tục ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành” với những nội dung cụ thể (có văn bản kính kèm).  Bộ quy tắc ứng xử trong trường học quy định cụ thể những việc nên làm và không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử. Vì vậy, yêu cầu tất cả sinh viên toàn trường nói chung và tân sinh viên khóa 19 nói riêng nghiêm túc chấp hành để góp phần xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Dưới đây là toàn bộ nội dung quyết định:

Đại học Nguyễn Tất Thành

Tin tức khácXem thêm