Với tổng diện tích hơn 5.000 mét vuông sàn xây dựng, cơ sở quận 7 là nơi đào tạo của hơn 1.000 sinh viên đang theo học các ngành thuộc khoa Ngoại Ngữ, khoa Du lịch – Việt Nam học và Viện đào tạo quốc tế NIIE.

Sơ đồ bố trí phòng ban