Những con số ấn tượng

22.000 sinh viên đang theo học

14 lĩnh vực giáo dục

48 chương trình đào tạo Đại học chính quy

05 chương trình đào tạo liên/ xuyên ngành: Du lịch số, Kinh tế số, Công nghệ tài chính, Tin sinh học, Quản trị công nghệ sinh học

02 chương trình đào tạo song ngành: Vật lý y khoa – Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp – Công nghệ kỹ thuật ô-tô

03 chương trình đào tạo liên kết quốc tế: Công nghệ thực phẩm (liên kết với ĐH Providence Đài Loan), Tài chính – Ngân hàng và Kế toán (liên kết với Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Malaysia)

05  chương trình đào tạo Thạc sĩ: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Tài chính – Ngân hàng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

2.000 bài báo ISI/SCOPUS

1.100 bài báo trên các tạp chí trong nước và quốc tế

1.617 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

2.500 doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực nhận sinh viên thực tập và làm việc

100% sinh viên được giới thiệu và tìm được việc làm sau tốt nghiệp