Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn có 7 thành viên:

  1. Bà Nguyễn Mai Lan: Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
  2. Ông Nguyễn Kim Quỳ – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị;
  3. Ông Trần Văn Ái: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị;
  4. Ông Nguyễn Văn Lượng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
  5. Bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh – Ủy viên Hội đồng Quản trị;
  6. Bà Nguyễn Lan Phương – Ủy viên Hội đồng Quản trị;
  7. Bà Nguyễn Mai Anh: Ủy viên Hội đồng Quản trị.