Hội đồng khoa học và đào tạo Trường họp và tổng kết hoạt động năm học 2021 – 2022

NTTU – Ngày 06/01/2023, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường nhằm tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện năm học 2021-2022 và xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học 2022-2023. Đây cũng là dịp để ghi nhận và khen thưởng những nỗ lực đóng góp tích cực và hoàn thành nhiệm vụ của thành viên trong Hội đồng KH&ĐT Trường

Tham dự có các thành viên Hội đồng do GS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Thanh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng làm chủ trì, cùng các thành viên trong Hội đồng KH&ĐT.

GS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường

Nhằm tổng kết đánh giá lại toàn bộ quá trình hoạt động năm học 2021-2022 cũng như triển khai kế hoạch và chỉ tiêu hoạt động cho năm học 2022-2023, PGS.TS. Bạch Long Giang – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Thư ký hội đồng đã báo cáo các hoạt động đã đạt được trong năm học qua, điển hình như: “Công tác thẩm định rà soát, cải tiến chương trình đào tạo thực hiện theo Kế hoạch số 21/KH-NTT ngày 23/02/2022 về việc rà soát, cải tiến CTĐT trình độ đại học và CTĐT trình độ thạc sĩ, các khoa đào tạo của trường đã thực hiện việc rà soát, cải tiến theo các yêu cầu của Thông tư 17/2021/TT-BGD&ĐT quy định về Chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của giáo dục đại học. Trong suốt thời gian làm việc, hội đồng đã thẩm định hoàn tất 49 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ Đại học và 04 chương trình đào tạo thạc sĩ, thuộc 16 lĩnh vực đào tạo; tất cả các CTĐT của trường đều được Hội đồng KH&ĐT thông qua có chỉnh sửa. Hội đồng xây dựng các CTĐT hoàn thiện CTĐT theo góp ý của Hội đồng KH&ĐT và ban hành trước khi năm học mới bắt đầu. Công tác nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần giúp nhà trường hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025”.

PGS.TS. Bạch Long Giang – Thư ký Hội đồng trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng KH & ĐT Trường năm học 2021-2022

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Thanh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Trong năm học qua, Nhà trường vẫn giữ được nhịp hoạt động ổn định và có nhiều thành tựu đáng ghi nhận từ đào tạo ở tất cả các bậc, các hệ, các ngành đến hoạt động tuyển sinh, khoa học và công nghệ. Tuy nhiên trước yêu cầu của tình hình mới, cạnh tranh ngày một gay gắt trong đào tạo và nghiên cứu, đòi hỏi Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cần có những giải pháp đột phá nhiều hơn nữa trong công tác đào tạo.

Các thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận

Các ý kiến của các thành viên Hội đồng là đại diện các đơn vị đào tạo trao đổi tại buổi họp đều nhất trí với những kết quả, điểm mạnh và điểm tồn tại về công tác đào tạo mà báo cáo tổng kết nêu ra, đồng thời đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng của công tác đào tạo trong thời gian tới. Trong có, tập trung vào một số vấn đề sau:
(1) Về thể chế, quy trình, chính sách: tính đồng bộ trong các văn bản hướng dẫn, quy trình giám sát chất lượng người học cần chặt chẽ hơn.
(2) Về CTĐT: Cấu trúc khung chương trình tương ứng chuẩn đầu ra phù hợp với từng ngành; cần tăng tính hội nhập quốc tế, có sự so sánh, có tính khái quát, thể hiện tư duy, theo kịp chuẩn quốc tế.
(3) Cần có giải pháp để tăng cường đội ngũ nhân sự đủ tiêu chuẩn học hàm, học vị đáp ứng yêu cầu khắt khe khi mở các ngành mới ở bậc đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ.
(4) Rà soát sắp xếp lại các ngành và chuyên ngành đào tạo để tận dụng các nguồn lực hiện có. Công tác đào tạo là hoạt động then chốt, gắn liền với nghiên cứu, đào tạo phát triển thì tổ chức cán bộ mới phát triển được, có công bố quốc tế. Chính vì vậy cần có định hướng, chiến lược và giải pháp cụ thể về đào tạo trước mắt và lâu dài, trên cơ sở bám sát chiến lược của Nhà trường, cập nhật trình độ quốc tế phù hợp với thực tiễn, nhu cầu xã hội và đảm bảo nguyên tắc chất lượng là then chốt, cốt lõi.

Hội đồng KH&ĐT có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng trường và Hiệu trưởng những hoạt động sau: đổi mới và phát triển chương trình đào tạo, thẩm định chương trình đào tạo, xem xét công nhận chuyển đổi tín chỉ; xây dựng quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; xây dựng đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai hoặc hủy bỏ các chương trình đào tạo, đổi mới và phát triển chương trình đào tạo; định hướng phát triển khoa học công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng kế hoạch hợp tác với các cơ sở đào tào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, khoa học và công nghệ; đánh giá việc tổ chức và quản lý đào tạo; đề xuất danh sách thành viên hội đồng chức danh giáo sư cơ sở; xét tặng danh hiệu giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự cho các cá nhân,…

Tại Hội nghị, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tuyên dương khen thưởng cho 26 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ và có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường năm học 2021-2022. Hy vọng rằng, các thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường trong thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ, đạt được nhiều hơn nữa các mục tiêu đề ra góp phần tô điểm thêm cho bảng vàng thành tích của Nhà trường.

Ghi nhận đóng góp của các thành viên Hội đồng năm học 2021-2022:

TS. Nguyễn Văn Lượng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường trao giấy khen cho Thường trực Hội đồng KH&ĐT Trường

Hội đồng KH&ĐT là một trong những thành phần không thể thiếu để có thể cấu thành nên đại học, bởi sự đầu tư cho khoa học và đào tạo cho đến giai đoạn hiện nay vẫn luôn được coi là sự đầu tư vững bền, làm nền móng cho sự phát triển của đại học trong tương lai nói riêng và cho nền giáo dục nước nhà nói chung.

Phòng Khoa học và Công nghệ 

Tin tức khácXem thêm