Khu công nghệ cao - Quận 9

Ngoài mục đích đào tạo các chuyên gia hàng đầu của cả nước về công nghệ cao, nơi tham quan, thực hành thí nghiệm của sinh viên, các nhà khoa học của thành phố ứng dụng, Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT còn là điểm tổ chức các hội thảo khoa học trong và ngoài nước, các sự kiện giáo dục, khoa học và công nghệ kết hợp trưng bày công nghệ cao. Đồng thời, góp phần hình thành một môi trường sinh thái bền vững, môi trường nghỉ dưỡng và truyền cảm hứng sáng tạo mang tính điển hình của một Viện nghiện cứu công nghệ cao.ỏe và Nghệ Thuật – Mỹ Thuật.