Chương trình thực tập quốc tế năm 2023 của khoa Kỹ thuật Trường Đại học Quốc lập Trung Chính, Đài Loan

NTTU – Chương trình thực tập quốc tế năm 2023 của khoa Kỹ thuật trường Đại học Quốc lập Trung Chính, Đài Loan (the College of Engineering, National Chung Cheng University (CCU), Taiwan) nhằm giúp sinh viên quốc tế có cơ hội trải nghiệm thực tập nghiên cứu cũng như trải nghiệm văn hóa tại Đài Loan như sau:

– Đối tượng: sinh viên đại học năm ba trở lên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ ở các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

– Thời gian thực tập: ít nhất 8 tuần, trong khoảng thời gian từ 1 tháng 01 đến 30 tháng 06 năm 2023.

– Kinh phí: Loại A (được tài trợ vé máy bay, sinh hoạt phí và chỗ ở ký túc xá) và Loại B (tự chi trả), tùy thuộc vào các đề tài nghiên cứu)

  • Thời gian nộp hồ sơ: 21/10/2022 đến ngày 21/11/2022
  • Hình thức nộp hồ sơ: ứng viên hoàn tất đơn xin online và chuẩn bị các chứng từ yêu cầu, sau đó nén các chứng từ thành tập tin Zip với tên “Application for 2023 CCU/CoE International Internship” rồi gửi cho Phòng hợp tác quốc tế – Đại học Quốc lập Trung Chính ở địa chỉ email: coleng_dia@ccu.edu.tw
  • Kết quả sẽ được thông báo vào tuần của ngày 6/12/2022
  • Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các đề tài như file đính kèm

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập vào trang web: https://sites.google.com/view/ccu-coe-internship/home hoặc liên hệ Cô Chien Wang – Điều phối hợp tác quốc tế, khoa Kỹ thuật – CCU, email: admmcw@ccu.edu.tw.

Xem thêm thông tin tại link sau: 2023 CoE_CCU internship program-20221019

Phòng Hợp tác Quốc tế 

 

Tin tức khácXem thêm