Báo cáo Phát triển bền vững – Sustainability Development Report (2021 – 2022)

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trân trọng giới thiệu Báo cáo Phát triển Bền vững giai đoạn 2021-2022, nêu bật cam kết của Nhà Trường đối với 17 Mục tiêu Phát triển bền vững toàn cầu.

Báo cáo ghi nhận những nỗ lực của Nhà Trường trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường, nâng cao trách nhiệm xã hội và đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Thông qua phân tích dựa trên dữ liệu, thiết lập mục tiêu và sự tham gia của các bên liên quan, chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm chăm sóc sức khỏe, đào tạo, bình đẳng giới, hợp tác phát triển, và phục vụ cộng đồng.

Báo cáo này là minh chứng cho sự đóng góp của Trường trong việc tạo ra một tương lai bền vững và cung cấp tính minh bạch về hiệu quả hoạt động bền vững cũng như những nỗ lực không ngừng để cải tiến liên tục.

Báo cáo Phát triển bền vững – Sustainability Development Report (2021 – 2022)
Download (40.5MB)

 

Tin tức khácXem thêm