17 mục tiêu phát triển bền vững

NTTU – Bảo vệ và phát triển môi trường sống trong lành là một thách thức lớn không chỉ riêng Việt Nam mà các nước trong khu vực cũng như thế giới đều đang gặp phải. Đặc biệt với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế của các nước tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường

Phát triển bền vững (Sustainable Development) là một thuật ngữ nhằm định nghĩa sự phát triển về mọi mặt trong xã hội hiện tại. Mục tiêu của chiến lược là kêu gọi toàn cầu hãy hành động xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, khí hậu và đảm bảo hòa bình và thịnh vượng trên toàn cầu.

Ngày 04/06/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-TTg về lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030. Cụ thể hơn, nước ta sẽ hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trước năm 2030:

   – Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi

   – Xóa đói, đảm bảo nguồn lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

   – Bảo đảm và cải thiện cuộc sống khỏe mạnh, phúc lợi cho người dân

   – Nền giáo dục đạt chất lượng, công bằng, thúc đẩy cơ hội được học tập và học tập suốt đời

   – Đạt được bình đẳng giới, tăng quyền và cơ hội được phát triển toàn diện cho phụ nữ và trẻ em gái

   – Quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho người dân

   – Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững

   – Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho người dân

   – Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu với thiên nhiên cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới

   – Giảm tỷ lệ bất bình đẳng trong xã hội

   – Phát triển đô thị, nông thôn bền vững

   – Đảm bảo nguồn cung cầu bền vững

   – Ứng phó kịp thời và hiệu quả với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh

   – Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên từ đại dương, biển

   – Bảo vệ và phát triển rừng, dịch vụ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất

   – Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đăng, văn minh

   – Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Nhận thức được mục tiêu phát triển bền vững của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng là điều cần thiết đối với mỗi công dân, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành mong rằng những kiến thức này sẽ là tiền đề giúp các bạn sinh viên nắm vững hơn về sự phát triển bền vững của môi trường. Hãy chung tay bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta!

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Tin tức khácXem thêm