Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đào tạo thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh và Công nghệ Thông tin

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đào tạo thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh và Công nghệ Thông tin

Thứ hai, Ngày 04 tháng 12 năm 2017 12:00 am

quan tri kinh doanh, dai hoc quan tri kinh doanh, đại học quản trị kinh doanh, đại học công nghệ thông tin, ngành công nghệ thông tin, nganh cong nghe thong tin, ngành quản trị kinh doanh, học quản trị kinh doanh, học công nghệ thông tin

NTTU - Bộ GD&ĐT vừa cho phép Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đào tạo trình độ thạc sỹ  với hai chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh và Công nghệ Thông tin. Theo đó, Nhà trường sẽ nhận hồ sơ đến hết ngày 24/12/2017.

1. Chương trình thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA)

Thứ trưởng Bùi Văn Ga vừa ký Quyết định số 4933/QĐ-BGDĐT cho phép Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (mã ngành: 60340102), với  thời gian đào tạo 2 năm. Chương trình sẽ trang bị cho học viên năng lực chuyên môn sâu về Quản trị kinh doanh, có kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khu vực hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Qua đó giúp học viên có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của môi trường làm việc, cũng như trang bị những kiến thức cơ bản phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, tạo tiền đề cho nghiên cứu sinh tiến sỹ.

Nếu muốn thành công hơn trong công việc cũng như cơ hội thăng tiến nhanh thì hãy đăng ký chương trình đào tạo thạc sỹ  tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Khóa đầu tiên của chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dành cho đối tượng là những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với những thí sinh không tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc tốt nghiệp ở các nhóm ngành gần nhóm ngành Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Tài chính, Kế toán, Luật kinh tế) sẽ phải học lớp bổ sung kiến thức do Nhà trường tổ chức trước khi thi tuyển (thời gian học vào buổi tối hoặc cuối tuần).

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

a. Văn bằng tốt nghiệp:

Người dự tuyển vào học chương trình đào tạo thạc sỹ Quản trị Kinh doanh phải thỏa mãn các điều kiện của đối tượng đào tạo như sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị Kinh doanh.

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần, ngành phù hợp (khác nhau về chương trình dưới 40%) và đã học bổ sung kiến thức theo quy định.

Nhóm danh mục các ngành gần, ngành phù hợp với chuyên ngành:

 • Nhóm 1: Ngành đúng, ngành phù hợp có bằng tốt nghiệp đại học ngành: Quản trị Kinh doanh; Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị Thương mại; Quản trị Kinh doanh Quốc tế; Quản trị Kinh doanh Du lịch; Quản trị Du lịch – Khách sạn; Quản trị Doanh nghiệp; Quản trị Marketing.
 • Nhóm 2: Ngành gần, có bằng tốt nghiệp đại học ngành: chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Tài chính, Kế toán, chuyên ngành Luật kinh tế.
 • Nhóm 3: Ngành khác, có bằng tốt nghiệp ngành không thuộc hai nhóm ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần ở trên.

- Nhà trường sẽ căn cứ vào các học phần trong bảng điểm của người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quản trị kinh doanh đã nêu trên để đề xuất với nhà trường yêu cầu người học đó bổ sung các môn học cần thiết khác.

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định số 10/TT-LB ngày 18/08/2003 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/08/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: Đối với các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác với ngành Quản trị Kinh doanh sẽ phải hoàn thành việc học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Nội dung kiến thức bổ sung đối với đối tượng thuộc hai nhóm ngành này phải đảm bảo kiến thức cơ bản về Quản trị Kinh doanh. Thí sinh khi đến đăng ký học bổ sung kiến thức mang theo bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm để xác định các môn cần phải học.

b. Kiến thức bổ sung kiến thức:

Các môn học bổ sung và môn học được miễn bổ sung đối với chuyên ngành Kinh tế và Kinh tế quốc tế:

STT

Môn học bổ sung

Môn học đã được miễn bổ sung

Số tín chỉ

1

Quản trị học

- Nguyên lý quản trị

- Quản trị doanh nghiệp

2

2

Marketing căn bản

- Nguyên lý Marketing

2

3

Quản trị nguồn nhân lực

- Quản trị nhân sự

- Quản trị nguồn nhân lực

2

Các môn học bổ sung và môn học miễn bổ sung đối với chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Luật kinh tế và Luật kinh doanh:

STT

Môn học bổ sung

Môn học đã được miễn bổ sung

Số tín chỉ

1

Marketing căn bản

- Nguyên lý Marketing

2

2

Quản trị nguồn nhân lực

- Quản trị nhân sự

- Quản trị nguồn nhân lực

2

3

Quản trị bán hàng

- Kỹ năng bán hàng

- Kỹ năng và quản trị bán hàng

2

 

Các môn học bổ sung và môn học miễn bổ sung đối với chuyên ngành khác:

STT

Môn học bổ sung

Môn học đã được miễn bổ sung

Số tín chỉ

1

Kinh tế vĩ mô

- Kinh tế vĩ mô

2

2

Kinh tế vi mo

- Kinh tế vi mô

- Kinh tế học quản lý

2

3

Quản trị học

- Nguyên lý quản trị

- Quản trị doanh nghiệp

2

4

Marketing căn bản

- Nguyên lý Marketing

2

5

Quản trị nguồn nhân lực

- Quản trị nhân sự

- Quản trị nguồn nhân lực

2

6

Quản trị bán hàng

- Kỹ năng bán hàng

- Kỹ năng và quản trị bán hàng

2

c. Thời gian học bổ sung kiến thức

Thời lượng: mỗi môn 02 tín chỉ

Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức: từ nay đến ngày 24/12/2017.

Hồ sơ đăng ký học bổ sung kiến thức: bản sao bằng tốt nghiệp, bản sao bảng điểm và đơn đăng ký (mẫu đính kèm).

2. Chương trình thạc sỹ Công nghệ thông tin

Trước đó, vào ngày 26/07 /2016 theo quyết định 2537/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT cũng đã phê duyệt cho phép Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ Thông tin (mã ngành: 60480201).

Với thời gian đào tạo là 1,5 năm, chương trình sẽ bổ sung và nâng cao kiến thức cho học viên về kỹ năng quản lý thông tin, tri thức và quản lý chiến lược; giúp học viên áp dụng có hiệu quả các công nghệ thông tin – truyền thông tiên tiến để thu thập và xử lý dữ liệu, thực hiện các chiến lược thương mại và kinh doanh điện tử phù hợp với nhu cầu phát triển trong lĩnh vực Công nghệ thông tin để giải quyết những vấn đề của xã hội đặt ra.

Đối tượng tuyển sinh là những thí sinh đã tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành Công nghệ Thông tin. Đối với những thí sinh thuộc nhóm ngành gần và ngành phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Thông tin sẽ phải học lớp bổ sung kiến thức do Nhà trường tổ chức trước khi thi tuyển.

Các môn học bổ sung kiến thức bao gồm: Kỹ thuật lập trình, Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Toán rời rạc. Thí sinh được miễn học các môn học bổ sung kiến thức nếu đã được học trong chương trình học đại học.

ĐH Nguyễn Tất Thành không chỉ là nơi giúp bạn nâng cao giá trị bằng cấp, củng cố kiến thức mà còn giúp bạn phát triển tư duy, định vị bản thân và đón đầu xu thế trước bối cảnh toàn cầu hóa

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

a. Văn bằng tốt nghiệp:

Những sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành gần, ngành phù hợp với chuyên ngành sau đều có thể nộp đơn thi tuyển.

- Nhóm 1: có bằng tốt nghiệp đại học ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ phần mềm; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật máy tính; Hệ thống thông tin; Truyền thông và mạng máy tính; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin quản lý; Sư phạm Tin học; An toàn thông tin; Tin học quản lý; Tin học ứng dụng; Sư phạm Công nghệ thông tin; Sư phạm tin học.

- Nhóm 2: ngành phù hợp, có bằng tốt nghiệp đại học ngành: Toán học; Toán ứng dụng; Toán cơ; Sư phạm Toán học; Toán-điều khiển máy tính; Thiết kế đồ họa; Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử; Điện tử-viễn thông; Điều khiển tự động; Toán ứng dụng; Truyền thông; Thương mại điện tử; Vật lý-tin học; Tin học môi trường; Tin học kinh tế; Tin học công nghiệp; Tự động hoá; Xử lý thông tin; Kỹ thuật thông tin; Kỹ thuật viễn thông.

- Nhóm 3: ngành gần, có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành: Sư phạm Vật lý; Thiết kế công nghiệp; Truyền thông đa phương tiện; Công nghệ truyền thông; Thông tin học; Khoa học thư viện; Quản trị kinh doanh; Kế toán tài chính;Kế toán, Tài chính, Khoa học quản lý; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Công nghệ sinh học; Vật lý học; Quản lý công nghiệp; Kỹ thuật y sinh; Quản lý bệnh viện.

Điều kiện khác: lý lịch bản thân rõ ràng, có đủ sức khỏe để học tập, nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn.

b. Kiến thức bổ sung kiến thức:

- Đối với 02 nhóm ngành phù hợp và ngành gần, phải hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức, trước khi dự thi.

- Nội dung kiến thức bổ sung của 02 nhóm ngành phù hợp và ngành gần giúp cho học viên có các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông trước khi thi tuyển.

- Các môn học bổ sung kiến thức bao gồm: Kỹ thuật lập trình, Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Toán rời rạc. Thí sinh được miễn học các môn học bổ sung kiến thức nếu đã được học trong chương trình học đại học.

 c. Thời gian học bổ sung kiến thức

Thời lượng: mỗi môn 3 tín chỉ

Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức: đến ngày 24/12/2017.

Hồ sơ đăng ký học bổ sung kiến thức: bản sao bằng tốt nghiệp, bản sao bảng điểm và đơn đăng ký (mẫu đính kèm).

Việc lựa chọn một địa chỉ uy tín với chương trình đào tạo chất lượng, sau khi hoàn thành bạn sẽ có được sự tin tin chưa từng có

3. Hồ sơ dự thi cho 2 ngành đào tạo thạc sỹ

 1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu)
 2. Lý lịch khoa học (theo mẫu có xác nhận của cơ quan địa phương, có đóng giáp lai ảnh)
 3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)
 4. Bản sao bảng điểm đại học (có công chứng)
 5. Giấy xác nhận, bảng điểm bổ túc kiến thức (nếu thuộc đối tượng ngành gần)
 6. Bản sao bằng cấp ngoại ngữ (có công chứng) để xin miễn thi ngoại ngữ (nếu có)
 7. Phiếu khám sức khỏe (còn thời hạn)
 8. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)
 9. 04 tấm ảnh 3x4 mới nhất (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau)
 10. Lệ phí ôn thi: 1.400.000 đồng/1 môn
 11. Lệ phí dự thi: 500.000 đồng/3 môn

 4. Các mốc thời gian chính

Thời gian nhận hồ sơ dự thi và học bổ sung kiến thức

01/12/2017 -> 24/12/2017

Thời gian đăng ký ôn thi

01/12/2017 -> 24/12/2017

Thời gian tổ chức ôn thi

25/12/2017->21/01/2018

Thời gian tổ chức thi

27/01/2018->28/01/2018

Thời gian công bố kết quả thi

03/02/2018

Thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến)

08/03/2018->10/03/2018

Thời gian nhập học chính thức (dự kiến)

12/03/2018

 

Thông tin đào tạo chi tiết vui lòng xem tại website: ntt.edu.vn

Liên hệ:

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Địa chỉ: Số 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028). 62.61.94.23–39.41.54.36

Hotline: 0906.298.300 – 0912.298.300 

Website: ntt.edu.vn

Facebook: Facebook.com/DaiHocNguyenTatThanh

thạc sĩ quản trị kinh doanh, thac si quan tri kinh doanh, nganh quan tri kinh doanh, học quản trị kinh doanh ở đâu?, hoc quan tri kinh doanh o dau, thac si quan tri kinh doanh tại tp hcm, thac si kinh te, thac si quan tri kinh doanh hcm