Chính sách học bổng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2018

Chính sách học bổng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2018

NTTU - Năm 2018 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ áp dụng chính sách học bổng mới nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập cũng như khuyến khích những sinh viên tài năng phát triển năng lực cá nhân.


 

Tag: