Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Tiếp đoàn liên minh 6 trường đại học Ưu Cửu - Đài Loan