Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Lễ trao học bổng của ngành Tiếng Trung của Công ty Sailun