Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ liên thông