Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Hội thảo "Kết nối nhà khoa học & doanh nghiệp trước cuộc cách mạng 4.0" và Lễ ra mắt "Sàn tri thức Novelind"