Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Chung kết cuộc thi CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ năm 2018 - 2019