Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Giới thiệu việc làm

Với phương Châm thực học – Thực hành – Thực danh và Thực nghiệp nhà trường luôn xem trọng công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp thông qua các ngày hội việc làm, Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng, Bình quân mỗi năm hơn 1500 vị trí việc làm được giới thiệu cho sinh viên. Công tác này hàng năm giúp tăng tỉ lệ sinh viên trường đại học Nguyễn Tất Thành đạt 94,5% sau tốt nghiệp

Generic placeholder image
Hội thảo quốc gia khởi nghiệp
Ngày 9.12.2016, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ( 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP. HCM) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI) đồng tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khởi nghiệp.