Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2021

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2021

Thứ ba, Ngày 12 tháng 10 năm 2021 12:00 am

NTTU – Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học chính quy đợt 2 năm 2021. Theo đó, thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 6/12/2021.

1. Các ngành, chỉ tiêu tuyển sinh

        1.1 Khối ngành sức khỏe

        STT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

1

Dược học

7720201

2

Điều dưỡng

7720301

        1.2 Khối ngành có môn năng khiếu

STT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

1

Kiến trúc

7580101

2

Thanh nhạc

7210205

3

Thiết kế đồ họa

7210403

4

Thiết kế nội thất

7580108

        1.3 Khối ngành khác

STT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

1

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

3

Công nghệ kỹ thuật hóa học

7510401

4

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

5

Công nghệ sinh học

7420201

6

Công nghệ thông tin

7480201

7

Công nghệ thực phẩm

7540101

8

Kế toán

7340301

9

Kỹ thuật xây dựng

7580201

10

Kỹ thuật Y sinh

7520212

11

Luật kinh tế

7380107

12

Ngôn ngữ Anh

7220201

13

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

14

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

15

Quản trị khách sạn

7810201

16

Quản trị kinh doanh

7340101

17

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

7810202

18

Tài chính - Ngân hàng

7340201

19

Vật lý Y khoa

7520403

20

Việt Nam học

7310630

2. Đối tượng và hình thức tuyển sinh

Phạm vi tuyển sinh: trên cả nước

 2.1 Đối tượng tuyển sinh liên thông

a) Người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng hoặc đại học có nhu cầu học tiếp trình độ đại học các ngành nêu tại mục 1.3.

b) Người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng cùng ngành với ngành đào tạo trình độ đại học tương ứng nêu tại mục 1.2.

c) Đối với các ngành thuộc Khối ngành sức khỏe nêu tại mục 1.1, người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng hoặc đại học trở lên thuộc khối ngành sức khỏe, trong đó người có bằng trung cấp Dược hoặc cao đẳng Dược đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học ngành Dược học.

d) Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có một trong các văn bằng dưới đây:

   - Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phồ thông (THPT); người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên.

   - Bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.2 Hình thức tuyển sinh liên thông

a) Phương thức xét tuyển được thực hiện cho tất cả các ngành đào tạo

 - Xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung học tập toàn khóa (theo điểm hệ 10) của người dự tuyển đã tốt nghiệp ở trình độ đại học hoặc cao đẳng hoặc trung cấp; và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) được tính bằng mức 1/3 theo quy định hiện hành.

- Trường hợp điểm trung bình chung học tập toàn khóa học khác điểm hệ 10 thì sẽ được quy đổi sang điểm hệ 10 để xét tuyển trên cơ sở quy đổi điểm tương đương và theo xếp loại tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc khối ngành sức khỏe, người dự tuyển phải đảm bảo:

  + Xét tuyển vào ngành Dược học phải đạt một trong các tiêu chí sau: học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi hoặc có học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học đạt loại giỏi; hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng, hoặc trình độ đại học đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

  + Xét tuyển vào ngành Điều dưỡng phải đạt một trong các tiêu chí sau: học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên, hoặc tốt nghiệp THPT loại khá, hoặc có học lực lớp 12 đạt loại trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học đạt loại khá trở lên.

b) Phương thức thi tuyển:

- Chỉ áp dụng tuyển sinh các ngành thuộc khối ngành sức khỏe (nêu tại mục 1.1) đối với người đã có chứng chỉ hành nghề và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10.

- Các môn thi tuyển dành cho người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng ngành phù hợp:

        STT

Ngành tuyển sinh

Mã số

Môn thi tuyển

Môn cơ bản

Môn cơ sở ngành

Môn Chuyên ngành

1

Dược học

7720201

Toán

Hóa phân tích

Lý thuyết tổng hợp

(Bào chế, Dược liệu, Hóa dược, Pháp chế dược)

2

Điều dưỡng

7720301

Toán

Giải phẫu - Sinh lý

Lý thuyết Điều dưỡng tổng hợp (CSSK người lớn bệnh nội khoa, ngoại khoa, trẻ em, phụ nữ, bà mẹ và gia đình)

     - Môn thi tuyển dành cho người đã tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp:

        STT

Ngành tuyển sinh

Mã số

Môn thi tuyển

Môn cơ bản

Môn cơ sở ngành

Môn Chuyên ngành

 

1

Dược học

7720201

Toán

Hóa hữu cơ

Dược lý

 

2

Điều dưỡng

7720301

Toán

Giải phẫu - Sinh lý

Lý thuyết Điều dưỡng tổng hợp (CSSK người lớn bệnh nội khoa, ngoại khoa, trẻ em, phụ nữ, bà mẹ và gia đình)

 

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, lệ phí

3.1 Hồ sơ đăng ký của người dự tuyển bao gồm:

 - Phiếu đăng ký dự tuyển: + Khối ngành Sức khỏe >> Tải mẫu 

                                           + Các ngành khác >> Tải mẫu

- 02 bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trình độ đại học, hoặc cao đẳng hoặc trung cấp (có chứng thực hoặc có bản chính để đối chiếu khi nộp)

- Bảng điểm toàn khóa ở trình độ đại học hoặc cao đẳng hoặc trung cấp (bản chính)

- 02 bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có chứng thực hoặc mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp)

- Bản sao Học bạ Trung học phổ thông (có chứng thực hoặc có bản chính để đối chiếu khi nộp)

- 01 giấy chứng nhận thâm niên công tác đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Dược học hoặc Điều dưỡng

- 01 bản sao chứng chỉ hành nghề đối với thí sinh dự tuyển theo phương thức thi tuyển vào ngành Dược học hoặc Điều dưỡng (nếu có)

- 02 giấy khai sinh (bản sao)

- 02 chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản sao)

- 02 bản sao giấy chứng nhận chế độ ưu tiên (nếu có)

- 01 bản sao Sổ hộ khẩu

- 02 ảnh 4x6 (mặc áo sơ mi, phông nền trắng, thời gian chụp 6 tháng tính đến nay)

- 01 bì thư có dán tem (ghi rõ tên và địa chỉ người nhận).

3.2 Hình thức nộp hồ sơ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- Nộp trực tiếp tại các Khoa/ Viện phụ trách ngành đào tạo

- Nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Trung tâm Tư vấn tuyển sinh.

3.3 Lệ phí

- Lệ phí xét tuyển: 300.000 đồng/01 thí sinh (tất cả các ngành)

- Lệ phí thi tuyển: 1.500.000 đồng/ 01 thí sinh (cho các ngành Dược học, Điều dưỡng mà thí sinh thuộc diện thi tuyển) (Trong đó: lệ phí ôn thi 600.000 đồng/03 môn/01 thí sinh, lệ phí dự thi 900.000 đồng/03 môn/ 01 thí sinh).

Lưu ý:

        + Thí sinh phải giữ lại biên lai đóng tiền lệ phí để kiểm tra và hoàn tiền (nếu có).

        + Trường chỉ tổ chức ôn tập và thi khi số lượng thí sinh đăng ký đủ mở lớp.

4. Thời gian nhận hồ sơ, xét/thi tuyển, công bố kết quả và nhập học

STT

Nội dung

Thời gian

1

Đăng ký dự tuyển

Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 06/12/2021

2

Tổ chức thi tuyển (đối với các ngành Sức khỏe)

Ngày 11, 12 tháng 12 năm 2021

3

Công bố kết quả trúng tuyển (xét tuyển và thi tuyển)

16/12/2021

4

Nhập học

Từ ngày 22/12/2021 đến ngày 28/12/2021

5

Công bố kết quả xét công nhận và miễn trừ khối lượng kiến thức, kỹ năng cho sinh viên

10/01/2022

6

Bắt đầu vào học chính thức

17/01/2022

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Địa chỉ: số 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 19002039 (số nội bộ: 305, 306, 307, 308, 309)

Hotline: 0902 298 300, 0906 298 300, 0912 298 300, 0914 298 300

Email: tuyensinh@ntt.edu.vn; website: http://tuyensinh.ntt.edu.vn

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Tag: