Những phòng, ban, trung tâm "gắn bó" với sinh viên suốt 4 năm học tại ĐH Nguyễn Tất Thành

Những phòng, ban, trung tâm "gắn bó" với sinh viên suốt 4 năm học tại ĐH Nguyễn Tất Thành

Thứ sáu, Ngày 16 tháng 08 năm 2019 11:00 am

NTTU – Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các khóa dễ dàng tìm kiếm và liên hệ các phòng ban Nhà trường khi có vấn đề trong quá trình học tập, ĐH Nguyễn Tất Thành giới thiệu các phòng, ban , trung tâm, viện đào tạo đến toàn thể sinh viên

Hướng dẫn: Quý phụ huynh và các bạn sinh viên gọi số điện thoại của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là 1900.2039, sau đó ấn các số nội bộ đến các phòng, ban, trung tâm. Ngoài ra để cập nhật thông tin các phòng ban vui lòng truy cập vào địa chỉ website tương ứng.

STT

PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ WEBSITE

1900.2039

1

Phòng Công tác sinh viên

ấn số 324 - 325 - 326

http://ctsv.ntt.edu.vn/

2

Phòng Kế toán

ấn số 346

 

3

Phòng QHDN & VLSV

ấn số 352

https://vieclam.ntt.edu.vn/

4

Phòng Quản lý đào tạo

ấn số 342

http://phongdaotao2.ntt.edu.vn

5

Phòng Quản trị thiết bị

ấn số 320

 

6

Phòng Thanh tra giáo dục

ấn số 207

http://thanhtra.ntt.edu.vn/

7

Trung tâm Đào tạo Kỹ năng NTT

ấn số 201

http://kynangntt.edu.vn/

8

Trung tâm Ngoại ngữ

ấn số 205

https://ttnn.ntt.edu.vn/

9

Trung tâm Thông tin – Thư viện

ấn số 206

http://elib.ntt.edu.vn/

10

Trung tâm Tin học

ấn số 707

http://nttc.vn/

11

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh

ấn số 6

http://tuyensinh.ntt.edu.vn/

12

Văn phòng Đoàn – Hội sinh viên

ấn số 321

http://dtnhsv.ntt.edu.vn/

Hồng Quang