Những cột mốc phát triển

Những cột mốc phát triển

Chủ nhật, Ngày 12 tháng 03 năm 2017 12:00 am

  • 1999  Trung tâm Đào tạo Công nhân may thuộc Công ty Dệt May Sài Gòn
  • 2002  Trường Kinh tế Kỹ thuật Nghiệp vụ Bán công Nguyễn Tất Thành
  • 2005  Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Nghiệp vụ Bán công Nguyễn Tất Thành
  • 2006  Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành
  • 2011  Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tag:

Các tin khác