Một số thành tích của sinh viên

Một số thành tích của sinh viên

Thứ sáu, Ngày 17 tháng 03 năm 2017 12:00 am

Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong những trường đại học ở Việt Nam chú trọng sâu sắc đến chất lượng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, trải nghiệm thực tế nhằm chuẩn bị cho SV ra trường nền tảng kiến thức chuyên môn sâu rộng, thái độ ứng xử tích cực để hội nhập với thị trường lao động trong nước và quốc tế. Nhiều năm tham gia so tài tại các kỳ thi tay nghề, sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành đều đạt được những thành tích ấn tượng.

  • Năm 2012: 01 giải Nhất, 01 giải nhì, 02 giải Ba, 03 giải Khuyến khích khu vực TP. HCM
  • Năm 2013: 01 giải Nhất và 01 giải Ba cấp quốc gia; 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Khuyến khích cấp thành phố; 01 giải Ba cấp Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức tại Indonesia; 01 giải Khuyến khích Cuộc thi tay nghề thế giới cùng đội tuyển Việt Nam tại CHLB Đức
  • Năm 2014: 01 giải Nhất, 01 giải Ba cấp quốc gia
  • Năm 2015:  01 giải Nhất, 01 giải Ba, 03 giải thi tay nghề cấp quốc gia; 01 giải Nhất quốc gia, 02 giải ASEAN; 02 Huy chương Vàng.
  • Năm 2016: Huy chương Bạc và 02 Huy chương Đồng Kỳ thi tay nghề trẻ cấp thành phố; 02 giải Nhất và 04 giải Ba Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ I.
  • Năm 2017: Giải Ba giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euraka lần thứ XIX  năm 2017
  • Năm 2018: Giải Nhì bảng B cuộc thi Sinh viên Biện luận; giải Khuyến khích giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euraka lần thứ XX năm 2018.
  • Năm 2019: Giải Nhất cuộc thi VUG Robocon 2019: Battle Mining; Giải Tư cuộc thi VUG Robocon 2019: Battle Minin;  
Tag:

Các tin khác