Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2020

Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2020

Thứ năm, Ngày 30 tháng 07 năm 2020 9:00 am

NTTU - Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 để xét và giới thiệu cho Hội đồng Giáo sư Nhà nước các ứng viên đủ tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư đăng ký tại cơ sở năm 2020

Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường năm 2020

Năm 2020, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận được 05 hồ sơ ứng viên đăng ký xét tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ở các lĩnh vực Xây dựng, Sinh học, Cơ khí hàng không, Y Dược và Giáo dục học.

Danh sách ứng viên Phó Giáo sư năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường đã thống nhất lịch làm việc của Hội đồng và ngày 31/07/2020 các thành viên Hội đồng sẽ tiến hành đánh giá kết quả thẩm định hồ sơ, thẩm định ngoại ngữ và thẩm định ứng viên Phó Giáo sư trình bày báo cáo tổng quan để bỏ phiếu chọn ra các ứng viên đủ tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2020 theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Là trường đại học định hướng ứng dựng thực hành, trong nhiều năm qua, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho việc nghiên cứu khoa học. Có thể nói, giảng viên và sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển nghiên cứu khoa học của đất nước. Tính đến nay, toàn trường đã có 28 đề tài cấp Nhà nước, 37 đề tài cấp Bộ, trên 30 đề tài cấp Sở, gần 600 đề tài cấp cơ sở của cán bộ và gần 700 đề tài sinh viên NCKH. Bên cạnh số lượng đề tài NCKH các cấp tăng đều hàng năm, các giảng viên-nghiên cứu viên của trường cũng chú trọng tham gia nghiên cứu khoa học nghiêm túc để nâng cao số lượng và chất lượng các công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín. Theo số liệu thống kê đến 31/05/2020, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có 1.323 công bố quốc tế trong hệ thống SCOPUS với chỉ số trích dẫn đến 10.429.

Phòng Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Tag: NTTU,