Đề án mở ngành Công nghệ thông tin (Văn bằng 2)

Đề án mở ngành Công nghệ thông tin (Văn bằng 2)

Thứ hai, Ngày 03 tháng 08 năm 2020 8:30 am

Ngành Công nghệ thông tin tại Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Do đó nhu cầu về nhân lực Công nghệ thông tin nói chung và nhân lực cho ngành Công nghệ thông tin nói riêng là vô cùng lớn để có thể đáp ứng cho việc phát triển và mở rộng ứng dụng Công nghệ thông tin của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin là cấp thiết để đáp ứng nhu cầu cơ hội việc làm lớn hàng đầu trong ngành kinh tế hiện nay.

Trong khi đó, các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo chính quy nguồn nhân lực Công nghệ thông tin chỉ phần nào đáp ứng được nhu cầu từ thực tế. Hơn nữa, chất lượng đào tạo của các trường chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng lẫn chất lượng. Tỷ lệ lao động được đào tạo chính quy về Công nghệ thông tin trong những công ty Công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam chưa cao. Các doanh nghiệp phải tốn kém chi phí và thời gian cho việc tuyển dụng nhân sự và đào tạo họ để có thể đáp ứng công việc, nhất là bổ sung kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp.

Chính vì vậy, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành mở ngành đào tạo Công nghệ thông tin là cần thiết và hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập của đất nước, khu vực và thế giới.

Xem đề án mở ngành Công nghệ thông tin (Văn bằng 2) TẠI ĐÂY

ĐH Nguyễn Tất Thành

Tag: NTTU,