Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Tin tức

Tập huấn phương pháp thiết kế và vận hành khung Kết quả đầu ra trong giáo dục (OBE) tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

NTTU - Từ 04/02/2020 - 07/02/2020, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp tổ chức chương trình tập huấn định kỳ (Đợt 1) về phương pháp Thiết kế và Vận hành khung Kết quả đầu ra trong giáo dục (OBE) đến từ các chuyên gia đến từ Tổ chức kiểm định AUN – QA cho hơn 100 cán bộ đang công tác và làm việc tại 14 khoa của Trường. Trong khuôn khổ, chương trình tập huấn đợt 2 sẽ được diễn ra từ 10/02/2020 – 13/02/2020.