Chính sách học bổng

Chính sách học bổng

Generic placeholder image
Chính sách học bổng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2018
NTTU - Năm 2018 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ áp dụng chính sách học bổng mới nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập cũng như khuyến khích những sinh viên tài năng phát triển năng lực cá nhân.
Generic placeholder image
Chính sách học bổng của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2017
NTTU - Nhằm động viên, khích lệ học sinh - sinh viên vượt qua khó khắn để tiếp tục con đường học tập, hàng năm nhà trường đã trích ngân sách hàng chục tỷ đồng đễ hỗ trợ học sinh - sinh viên đang theo học tại trường. Năm học 2017-2018, trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiếp tục công bố chính sách học bổng với nhiều thay đổi.