Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Kết quả tìm kiếm

Generic placeholder image
Bạn biết gì về ngành Thiết kế Đồ họa? Ngành này học ở đâu?
NTTU - Thiết kế đồ họa là ngành học kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo và khả năng cảm nhận thẩm mỹ thông qua các công cụ đồ họa để truyền tải thông điệp. Đây là ngành kết hợp khả năng ứng dụng công nghệ số với nguyên lý thị giác, ý tưởng sáng tạo gắn liền cảm thụ thẩm mỹ, tạo ra những sản phẩm quảng cáo thương mại như: ấn phẩm quảng bá, thiết kế web, dựng phim, hình ảnh trò chơi, hiệu ứng truyền hình, hệ thống nhận diện thương hiệu….
Generic placeholder image
Ngành Thiết kế Đồ họa
NTTU - Thuộc lĩnh vực nghệ thuật ứng dụng, ngành Thiết kế Đồ họa kết hợp khả năng ứng dụng công nghệ số với nguyên lý thị giác, ý tưởng sáng tạo gắn liền với cảm thụ thẩm mỹ, tạo ra những sản phẩm quảng cáo thương mại như: ấn phẩm quảng bá, thiết kế web, dựng phim, hình ảnh trò chơi, hiệu ứng truyền hình, hệ thống nhận diện thương hiệu…