Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Kết quả tìm kiếm

Generic placeholder image
Hội sinh viên khoa Quản trị - Luật phát động cuộc thi ảnh "Trắng"
NTTU – Chào mừng Đại hội Liên chi hội khoa Quản Trị - Luật nhiệm kỳ II (2018 - 2019), Đại hội Hội Sinh viên Trường Nguyễn Tất Thành nhiệm kỳ IV (2019 - 2022) và 20 năm thành lập ĐH Nguyễn Tất Thành, sáng ngày 08/04/2019, Liên chi hội khoa Quản tri – Luật đã phát động cuộc thi ảnh với chủ đề “Trắng” đến toàn thể hội viên của khoa.