Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Kết quả tìm kiếm

Generic placeholder image
Đề án mở ngành Công nghệ thông tin (Văn bằng 2)
Ngành Công nghệ thông tin tại Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Do đó nhu cầu về nhân lực Công nghệ thông tin nói chung và nhân lực cho ngành Công nghệ thông tin nói riêng là vô cùng lớn để có thể đáp ứng cho việc phát triển và mở rộng ứng dụng Công nghệ thông tin của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin là cấp thiết để đáp ứng nhu cầu cơ hội việc làm lớn hàng đầu trong ngành kinh tế hiện nay.
Generic placeholder image
Đề án mở ngành Tài chính Ngân hành (Văn bằng 2)
Ngành Tài chính Ngân hàng (Văn Bằng 2) sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu rộng lớn trong xã hội phát triển ngày nay. Không chỉ dừng lại ở các kiến thức tổng quan về kinh tế nói chung và trong ngành Ngành Tài chính Ngân hàng nói riêng, nó còn đi sâu vào việc xây dựng những kiến thức, kỹ năng, thái độ bổ trợ cho người học đáp ứng với sự thay đổi trong thời kỳ mới, thời kỳ ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống và công việc.
Generic placeholder image
Đề án mở ngành Luật kinh tế (Văn Bằng 2)
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã từng bước thực hiện các chính sách đối ngoại trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Cùng với việc tham gia và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do và khu vực, Việt Nam đang dần hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, điều này sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng cho thị trường Việt Nam khi hội nhập. Do đó, luật kinh tế đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam.