Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị

Thứ hai, Ngày 12 tháng 04 năm 2021 12:00 am

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn có 7 thành viên. Gồm:

  1. Ông Trần Văn Ái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
  2. Ông Nguyễn Kim Quỳ - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
  3. Ông Nguyễn Văn Lượng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
  4. Bà Nguyễn Mai Lan - Ủy viên Hội đồng Quản trị;
  5. Bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị;
  6. Bà Nguyễn Lan Phương - Ủy viên Hội đồng Quản trị;
  7. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị.

Tag:

Các tin khác